Бидний тухай

Мэдээ, мэдээллийн WWW.TENTSVER.MN сайтын редакцад хэвлэл мэдээллийн салбарт олон жил ажилласан туршлагатай, мэргэжлийн хамт олон ажиллаж байна. Бид мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд тэнцвэртэй, сэтгүүлзүйн зарчмын хүрээнд үнэн бодитой хүргэж ажиллана. Бид бүтээлээрээ дамжуулан нийгмийн сэтгэл зүйд гэрэл гэгээтэй бүхнийг хүргэж эх орныхоо хөгжил, ирээдүй хойчдоо оюуны бодит хөрөнгө оруулахад чиглэн ажиллаж байна.